Digitale Marketing voor de Pro's

SEO/Website Audit

Een SEO Audit bij Shine Blue heeft als doel om te focussen op alle aspecten om organische trafiek te verbeteren naar een website. Bijgevolg focussen we tijdens de SEO audit dieper op volgende vier deelaspecten:

1. Toegankelijkheid/Leesbaarheid

In welke mate zijn de pagina's van de website toegankelijk voor zowel de bezoeker als voor de zoekmachine (crawlers)? Er wordt getest op de aanwezigheid en de inhoud van het robots.txt bestand, meta tags, HTTP status codes van alle webpagina's, conformiteit van de XML Sitemap, de site Architectuur, Flash en Javascript navigatie alsook de website performance.

2. Indexeerbaarheid

In deze stap wordt gecontroleerd hoeveel van deze pagina's door de zoekmachines reeds zijn geïndexeerd. Hierbij worden een aantal standaard testen uitgevoerd: site: commando, index checks, pagina specifieke zoekopdrachten, branding zoekopdrachten. Afwijkingen tussen geïndexeerde en werkelijke pagina's worden hiermee gedetecteerd, en kunnen bvb. wijzen op duplicate content of penalties van Google.

3. On-page ranking factoren

Met On Page Ranking gaan we na wat het effect van onze pagina's is op de zoekmachine rankings. Belangrijk elementen als samenstelling van de url's, duplicate content, informatie architectuur, content, het gebruik van keywords op de pagina's, en html opmaak (title, meta descriptions, outbound link, headers, anchor text, etc.) worden aan een grondig onderzoek onderworpen. 

4. Off-page ranking factoren

In de SEO Audit analyseert Shine Blue de ranking effecten van externe bronnen: populariteit (page rank, moerank, etc.), betrouwbaarheid, en het backlink profiel (kwalitateit en aantal relevante links). Hierbij wordt steeds uitgegaan van een analyse in vergelijking met de belangrijkste concurrenten.

Resultaat SEO audit

Voor elk van de onderdelen wordt een overzicht gegeven van de huidige status, alsook deaanbevelingen om eventuele problemen aan te duiden en/of aan te passen. 

Het resultaat van een SEO Audit is een uitgebreid rapport met praktische aanbevelingen, quick wins en grondige aanpassingen om de conversies via organische zoekresultaten te verbeteren. Tevens bieden wij de mogelijkheid om het resultaat van de aanpassingen/verbeteringen verder op te volgen.